FANDOM


Rok:
1166 - 1256 - 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268 - 1276 - 1366

Do XIV wiekuXV wiekXVI wiekXVII wiekXVIII wiekOkres zaborów
1914-19181918-19391939-19451945-1989lata 90. XX wiekuXXI wiek


WydarzeniaEdytuj

  • *15 sierpnia – książę mazowiecki i czerski Konrad nadał prawa miejskie Ciechanowowi. Miasto lokowane zostało "na tym prawie niemieckim, na którym lokowane jest miasto Środa" (łac. "Ciuitatem ipsam autem locauit eo iure Theutomico, quo Ciuitas Sredensis est locata")[1]
    1. (patrz: J. Gaczyński, Rocznik ciechanowski, Rola i znaczenie Ciechanowa w dziejach Mazowsza, Ciechanów 1995, s. 56)