FANDOM


Dolina rzeki Łydyni to zespół przyrodniczo – krajobrazowy obejmujący obszar o powierzchni 57,31 ha, położony wzdłuż rzeki Łydyni w granicach Ciechanowa. Ustanowiony został w 2002 roku na mocy rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego.

Walory przyrodniczeEdytuj

Dolina Łydyni dzieli miasto na dwie części dodatkowo oddzielone pasem łąk, bagien i nieużytków. Rosną tam m.in. brzozy, wierzby, topole i olchy. Dolina pełna wodnych oczek, torfowisk i zarośli stanowi ostoję dzikiego ptactwa, zwłaszcza wodnego. Żyją tu w niej wiele gatunków ryb, kaczki, bażanty, łabędzie, łyski, wydry, a w ostatnich latach rownież bobry Są tam miejsce lęgowe czajek. Są to tzw. torfy niskie, zasobne w wapno, o odczynie obojętnym. Oczka wodne to często pozostałości po miejscach pozyskiwania torfu na opał. Ponadto jeszcze po II wojnie światowej pozyskiwano z tych zbiorników wodnych lód, który przewożono wozami konnymi do głębokich piwnic, gdzie przechowywano go do lata i wykorzystywano przy produkcji lodów oraz do celów chłodniczych.jnkmnl,