FANDOM


Edward Lewandowski (ur. 2 stycznia 1938 w Czarnocinku, zm. 8 sierpnia 2009 w Ciechanowie), regionalista związany z Ciechanowem.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w administracji - do 1975 był naczelnikiem gminy w Grudusku, w 1976 został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie, a w 1984 - dyrektorem Muzeum Okręgowego w Ciechanowie (do 1990). Działał w Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, był prezesem TMZC w latach 1980-1983 i członkiem Zarządu Towarzystwa w latach 1975-2004. Przewodnik turystyczny, eudyta i świetny gawędziarz, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji prasowych, głównie o historii Ciechanowa i okolic.

Publikacje zwarteEdytuj

 • Województwo ciechanowskie (1979)
 • Ciechanowskie portrety. Dr Franciszek Rajkowski (1843-1908) (1981)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie 1882-1982 (1982)
 • Bratniacy (1984)
 • Dwudziestopięciolecie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w województwie ciechanowskim (1984)
 • Na kolejowym szlaku (1984)
 • Szkoły rolnicze w Golądkowie 1924-1984 (1984)
 • Mazowszanie zasłużeni dla nauki i techniki (1987; z B. E. Parczyńską)
 • Dzieje cukrowni ciechanowskiej w zarysie [1988]
 • Zarys dziejów szkół handlowych i ekonomicznych w Ciechanowie (1988)
 • Prezydent rodem z Mazowsza (1992)
 • Sylwetki nauczycieli ciechanowskich, część I (1994)
 • Pedagogiczne Studium Techniczne w Ciechanowie (1995)
 • Parafia św. Piotra Apostoła i kościół Chrystusa Miłosiernego w Ciechanowie (1997)
 • Produkcyjno-Handlowa Spółdzielnia "Samopomocy" w Ciechanowie d. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Śmiecinie. Szkic historyczny 1949-1997 (1997)
 • Sylwetki nauczycieli ciechanowskich, część II (1997)
 • Glinojeck - miasto i gmina (od czasów dawnych do współczesnych) (1998)
 • Robert Bartołd - kronikarz i miłośnik ziemi ciechanowskiej (1998: z R. Marutem)
 • Profesor Stefan Wesołowski (1999)
 • Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1899-1999 (1999)
 • Czesław Słoński - ciechanowski nauczyciel, redaktor, poeta (2000; z R. Marutem)
 • Stulecie Banku Spółdzielczego w Płońsku. Zarys dziejów (2000)
 • Alfred Borkowski. Szkic biograficzny (2001)
 • Ciechanowianie. Szkice biograficzne, część I (2001)
 • Doktor Franciszek Rajkowski i jego Ciechanów (2001)
 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Glinojecku (2001)
 • Ciechanowianie. Szkice biograficzne, część II (2002)
 • Doktor Leon Rutkowski i jego Płońsk (2002)
 • Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie (2002)
 • Wieś ciechanowska. Gmina Ciechanów (2002)
 • Z dziejów Żuromina i jego Straży (2002)
 • Wschodnie losy Ciechanowian (2003)
 • Nekropolie Ciechanowa. Cmentarz parafialny przy ul. Płońskiej (2004)
 • Teodor Leonard Młynarski. Szkic do portretu (2004)
 • Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie (2005)
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zamek" w Ciechanowie 1960-2005 [2005]
 • Wojna 1920 r. w Ciechanowskiem (2005)
 • Nekropolie Ciechanowa. Cmentarz komunalny, część I (2006)
 • Ciechanowianie. Szkice biograficzne, część III (2007)
 • Ciechanowski słownik biograficzny (2008)

Redaktor opracowania Profesor Bibiana Mossakowska - chirurg w spódnicy. Zbiór artykułów, wywiadów i relacji prasowych z lat 1975-2000 (2000), kilku prac zbiorowych, almanachów wierszy wydawanych przez WDK w Ciechanowie. Członek kolegiów i redakcji periodyków: Wieści Glinojecka, Zapiski Ciechanowskie (kilka tomów), Ciechanowskie Studia Muzealne (t. I-II, 1988-1990), Studia Mazowieckie (t. I-VI, 1992-1997) i innych.

Uhonorowany m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką "Zasłużonego Działacza Kultury", Złotą Odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami", Kryształowym

Pierwotna wersja tego artykułu pochodzi z Wikipedii (zgodnie z licencją GFDL).
Hasło można obejrzeć pod tym adresem, natomiast historia i autorzy zmian są tutaj.