FANDOM


Ten artykuł dotyczy projektu, który pozostaje w sferze planowania lub jest w początkowej fazie budowy.
Informacje w nim zamieszczone mogą się zmienić.


Pętla miejska w Ciechanowie to planowane połączenie dróg wojewódzkich i powiatowych mające odciążyć centrum miasta a także ułatwić komunikację między dzielnicami. Budowa rozpoczęła się w 2009 roku.

Pętla była planowana już od lat 80. dzięki czemu do dziś niezbędne rezerwy terenu pozostały w większości niezabudowane.

Etapy budowyEdytuj

  • I - przebudowa ulicy Armii Krajowej (dobudowanie drugiego pasa ruchu) - rozpoczęcie w czerwcu 2009 r.
  • IV - odcinek od ulicy Płockiej do ulicy Kwiatowej i zjazdu z projektowanego wiaduktu kolejowego.
  • V - przebudowa ulicy Mleczarskiej oraz odcinek od ul. Mleczarskiej do ulicy Kasprzaka wraz z budową nowego mostu na rzece Łydyni.
  • VI - odcinek od skrzyżowania ul. Gąseckiej i Mławskiej do Wojska Polskiego wraz z nowym mostem. Nie jest ostatecznie ustalony przebieg tego etapu w okolicach Kargoszyna.


Petla miejska

Schemat poszczególnych etapów wraz z ważniejszymi skrzyżowaniami