FANDOM


Ten artykuł dotyczy projektu, który pozostaje w sferze planowania lub jest w początkowej fazie budowy.
Informacje w nim zamieszczone mogą się zmienić.
Rewit0

Propozycja konkursowa (2005 r.)

Rewit1

Projekt rewitalizacji (2006 r.)

Rewit2

Projekt rewitalizacji (2007 r.)

Rewitalizacja Zamku w Ciechanowie - działania podejmowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej, mające na celu budowę, wybranego w konkursie, nowoczesnego pawilonu na zamkowym dziedzińcu (w miejscu dawnego pałacu książęcego - tzw. Domu Dużego).

Propozycja rewitalizacji, autorstwa dr arch. Marka Kleczkowskiego z Gdyni, wzbudziła (od momentu prezentacji gotowego projektu we wrześniu 2006 r.) liczne kontrowersje - głównie z powodu zastosowania zasady kontrastu, polegającej na zaprojektowaniu w miejscu dawnego książęcego pałacu, budynku o kubaturze odcinającej się stylistycznie od gotyckiej architektury zamkowych murów i baszt. Rozpoczął się spór o formę rewitalizacji, trwający do dziś.

Historia projektuEdytuj

 • 01.08.2005 - ogłoszenie przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie konkursu na rewitalizację Zamku Książąt Mazowieckich.
 • 05.12.2005 - rozstrzygnięcie konkursu. Pierwsze miejsce (nagroda 10 tys. zł i zlecenie wykonania projektu) otrzymuje praca przygotowana przez czteroosobowy zespół projektantów z Gdyni pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Kleczkowskiego.
 • 29.09.2006 - pierwsza prezentacja projektu rewitalizacji.
 • 27.11.2006 - kierownik Delegatury WUOZ, K. Kaliściak akceptuje projekt (w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
 • 22.02.2007 - protest do Generalnego Konserwatora Zabytków (dalej: GKZ) wysyła Oddział Gdański TOnZ.
 • 07.03.2007 - protest do GKZ wysyła prof. A. Tomaszewski - prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.
 • 07.05.2007 - protest do GKZ wysyła Oddział Warszawski TOnZ.
 • 09.05.2007 - posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej, poświęcone oprotestowanemu projektowi.
 • 06.06.2007 - negatywna opinia GKK i wszczęcie przez GKZ postępowania w sprawie unieważnienia decyzji K. Kaliściaka.
 • 13.11.2007 - GKZ unieważnia zgodę konserwatorską na rewitalizację Zamku.
 • 31.01.2008 - Rada Miasta (13 za, 7 przeciw, 1 wstrz.) apeluje do Ministra Kultury o zgodę na kontynuowanie rewitalizacji.
 • 07.05.2008 - przyjazd ministra Merty (GKZ) do Ciechanowa celem ustosunkowania się do argumentów Muzeum i władz miasta.
 • 11.06.2008 - ostateczna decyzja GKZ, unieważniająca decyzje konserwatorskie i zakazująca rewitalizacji w proponowanym przez Muzeum kształcie. Muzeum kieruje spór na drogę sądową.
 • 25.11.2008 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla decyzję GKZ i przywraca zgodę konserwatorską na rewitalizację Zamku.

Linki zewnętrzneEdytuj