FANDOM


Zamek

Zamek Książąt Mazowieckich

Zamek Książąt Mazowieckich - początek budowy w II poł. XIV wieku za księcia mazowieckiego Siemowita III, na bagnistym terenie. Rozbudowa zamku kontynuowana w XV wieku przez kolejnych książąt mazowieckich: Janusza I Starszego, Bolesława IV, Janusza II

Po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego - Janusza III zamek ofiarowany w posagu królowej Bonie, żonie Zygmunta Starego. Ostatnia faza rozbudowy warowni finansowana ze skarbca koronnego. Szczyt świetności zamku przypada na połowę XVI wieku, wtedy też wykonano jego najstarszy znany opis (1549 r.). Od tego czasu popada w ruinę. Zniszczony i spalony w czasie potopu szwedzkiego oraz wojny północnej. W XVIII wieku naprawy i przebudowy realizowane przez starostę. Około roku 1801 rozbiórka resztek zabudowań wewnętrznych i fragmentów murów - celem pozyskania taniego materiału budowlanego. Od 1818 r. ruiny we władaniu rodu Krasińskich. Pierwsze prace remontowe - na pocz. XX wieku w związku z działalnością Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. W okresie międzywojennym - nieudane próby adaptacji do celów regionalnych. W czasie okupacji niemieckiej dziedziniec zamku stał się miejscem koncentracji okolicznej ludności, celem jej systematycznego wysiedlania oraz dokonywania pokazowych egzekucji. Badania historyczno-architektoniczne i archeologiczne w latach 1954-55, 1966-67, 1970, 1971-83 oraz restauracja zamku jako tzw. "trwałej ruiny", zakończona w 1986 roku.

Mury o wysokości 10 m zbudowane na planie prostokąta o wymiarach 48 x 57 metrów. W narożnikach południowego muru dwie okrągłe baszty. Pod murem północnym - relikty książęcego pałacu, tzw. Domu Dużego. W basztach oraz w zrekonstruowanej piwnicy Domu Dużego - ekspozycje muzealne. Nad resztą piwnic pałacu - scena, dla odbywających się na dziedzińcu koncertów.

Od 2004 roku obok Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie istnieje Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, grupa rekonstruująca stan rycerski wczesnego XV wieku. Od roku 2006 toczy się dyskusja nad kontrowersyjnym pomysłem rewitalizacji ciechanowskiej warowni.

Linki zewnętrzneEdytuj

Bibliografia Edytuj

  • Guerquin B.,Zamki w Polsce, Warszawa 1984.
  • Galicka I., Sygietyńska H. (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce - Ciechanów i okolice, t.X, z.1., Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1977.
  • Kociszewski A., Wokół zagłady ciechanowskiego zamku, w: Tenże (red.), Zapiski Ciechanowskie, t. VIII, Ciechanów 1992, s. 94-103.
  • Małowiecki R., Problemy początków zamku w Ciechanowie, w: A. Kociszewski (red.), Zapiski Ciechanowskie, t. VIII, Ciechanów 1992, s. 77-93.
  • Wołosz A.K.F., Ze studiów nad zamkiem książęcym w Ciechanowie, w: E. Lewandowski (red.), Ciechanowskie Studia Muzealne, t.I, Ciechanów 1988, s. 23-54.